Selecteer een pagina

BlueCanary is enthousiast dat het Minister Dennis Wiersma historische stappen heeft gezet om leerlingen en docenten een gezonde en veilige leeromgeving te gaan bieden. Ons toekomstig arbeidskapitaal kan eindelijk in een omgeving les krijgen voor maximale leerprestaties. Ook onze betekenisvolle docenten kunnen nu weer met minder zorgen voor de klas staan.

De lumpsum benadering is een zeer snelle uitvoeringsvorm maar biedt de noodzaak dat de tips van het Kenniscentrum Ruimte-OK en de eisen uit het Bouwbesluit en SUVIS ook door schoolbesturen worden nagestreefd.

BlueCanary voldoet aan de eisen en de tips maar biedt met haar Dashboard en App de vertaling naar bruikbare informatie aan en genereert meldingen aan gebouwbeheerder en docent wat te doen als CO2-concentratie uit de pas gaat lopen.

De CO2-grenswaarden kunnen met de algoritmes aangepast worden op basis van het aantal leerlingen, leeftijd en infectierisico.