Selecteer een pagina

Woensdag 10 december 2020 heeft Masterplan Ventilatie de rekentool Indicator besmettingskansen via Aerosolen gelanceerd. Een rekentool waarmee aan besmettingskansen via aerosolen gerekend kan worden. De eisen aan Ventilatie uit het Bouwbesluit zijn bedoeld voor comfort, het mag niet bedompt ruiken. De eisen uit het Bouwbesluit zijn niet gebaseerd om infectierisico’s te verlagen. Om die reden heeft het Masterplan Ventilatie een rekentool uitgebracht om de kans op besmetting in relatie te brengen met de hoeveelheid aan ventilatie. Francesco Franchimon, co-founder van BlueCanary, heeft hier in de projectgroep mede vorm aan gegeven en is tevens projectmanager van Masterplan Ventilatie.